Research Institutes Analysts
CICC Yingdong Wang
Huatai Research Huanyu Lin
CGS-CIMB Ray Kwok
Nomura Ethan Zhang
Phillip Securities Jing Zhang
Sealand Securities Qian Tan